Röviden a numizmatikáról

Sokan úgy gondolják, azonban numizmatika nem csak az idősebb korosztály időtöltése, valamint nem csak a régi pénzek gyűjtéséről szól, hanem számos előnye is van ezen pénzek vizsgálatának.

A numizmatika a történeti segédtudományok közé tartozik. A régi pénzek vizsgálatával nem csak az adott pénzről lehet információkat megtudni, hanem arról a korról is, amikor készültek. Ezt felismerték már az 1700-as évek végén, amikor elkezdtek hazánkban a régi pénzek vizsgálatával foglalkozni. Ekkor készítették el a Magyar Nemzeti Múzeum első éremgyűjteményi katalógusát is.

A numizmatika területei

Két részterületre bontható:

  • leíró éremtan
  • pénztörténet

Az éremtan az érmék szűkebb értelemben vett vizsgálatával foglalkozik, a pénztörténet a pénznek a különböző történeti korokban a társadalomban és a gazdaságban betöltött szerepét vizsgálja. A két terület szorosan kapcsolódik egymáshoz, valamint más tudományokhoz (pl. régészet) is hozzájárulnak, velük együttműködnek.

A vizsgált érmek, érmék

A numizmatika elsődlegesen a törvényes fizetőeszközként használt tárgyakkal foglalkozik, azonban ide tartoznak az olyan, pénzhez hasonló érmék is, mint a zsetonok, emlékérmék, jelvények, kitüntetések is. Ezek törvényes fizetőeszköznek soha nem minősültek, azonban ugyanúgy lehet belőlük gyűjteményt, kollekciót összeállítani, valamint következtetni az adott kor értékeire, jellemzőire.

Magyarországon a legjelentősebb éremgyűjteménnyel az 1802-ben alapított Magyar Nemzeti Múzeum rendelkezik, amelynek Éremtára több mint háromszázezer egyedileg nyilvántartott darabból áll.