A tűzvédelem és részei

A tűzvédelem kifejezés alatt a tűz elleni védekezést értjük, amely három részből áll. Ezek a tűz megelőzése, a tűz oltása és a tűzvizsgálat. Az egyes folyamatok a tűzesetek három külön folyamatára koncentrálnak.

A tűz megelőzése az első lépés, ahogy a folyamat neve is mutatja, a feladat, hogy mindent megtegyél annak érdekében, hogy a tűz ne tudjon kialakulni, vagy ha már kialakult, akkor minél nehezebben tudjon továbbterjedni. A tűzmegelőzéshez tartozik az is, hogy a tűz oltásának, valamint a mentésnek a feltételei adottak legyenek. Ennek megfelelően a tűzmegelőzés elsősorban az előzetes felkészülésről, a tűzvédelmi eszközök beszerzéséről, elhelyezéséről, rendszeres felülvizsgálatáról, a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséről és a tűzvédelmi előírások betartásáról szól.

Ha kialakul a tűz, akkor lépünk át a második fázisba, amely a tűz oltásának folyamata. A tűz oltása során a fő feladat az emberek védelme, megmentése, amit az anyagi javak védelme és a tűz eloltása követ. A tűz oltását megkönnyítik az első pontban elvégzett műveletek is. A tűzvédelmi terv rendezvények, rendezvényhelyszínek, nagyobb építmények során kötelező. A tűzvédelmi terv és az elhelyezett tűzoltó készülékek segítségével minimalizálni lehet a károkat, segíteni lehet a tűz oltását.

A tűz oltását követi a tűzvizsgálat, melynek feladata kettős. Az első feladat a tűz keletkezési körülményeinek, okának vizsgálata, az esetleges felelősök felderítése. A másik feladat, hogy a tűz keletkezésének vizsgálatával hozzá lehessen járulni a jövőbeli tüzek megelőzéséhez, a tűz elleni védelemhez.