Egységesítik a vadkárbecslést, vadkárfelmérést

A vadkárok megtérített mértéke az utóbbi 25 évben négyszeresére emelkedett, és az egyes vadkárok mértéke is folyamatosan emelkedik, így a korábbi szubjektív becslési rendszer helyett egy egységes vadkárbecslést, vadkárfelmérést fognak bevezetni.

Az egységes vadkárbecslés elkészítésénél arra törekedtek, hogy az szakmai konszenzuson alapuljon; egyszerű, teljes körű, gyakorlatias legyen; olcsó eljárást tegyen lehetővé; a vadkár mértékének megállapítása objektíven történjen; valamint a felmérés ellenőrizhető és azonos végeredményt adjon.

A vadkár kérdésével az új vadászati törvény is kiemelten foglalkozik, mely megállapítja, hogy a vadállomány nemzeti érték és az a természetes életközösségek része. A vadkárfelmérési útmutató az egész országra egységesen vonatkozik, bár a vadkárok jelentős része a dél-nyugati megyékben jelentkezik. Az országos káros 25%-a Somogy megyében, 13-13%-a pedig Baranyában és Zalában fordul elő.

A vadkárfelmérési módszer elkészítése a következő feladatokból állt:

  • tisztázzák a fogalmakat és az elveket
  • a vadkárfelmérés eszközeit
  • a mintavételezési módszertant
  • valamint azokat a mezőgazdasági kultúrákat, ahol a vad kártétele megjelenhet.

Szintén kiemelt figyelmet kap a vadkármegelőzés kérdésköre is, melynek feladata, hogy csökkentse a károkat úgy, hogy felkészítse, segítse a gazdákat a felmerülő vadkárok elleni megelőzésre, a vadak elleni védekezésre.